Security

Security

Bij BOOQR staat veiligheid hoog in het vaandel bij de ontwikkeling en het beheer van onze maatwerksoftware. We zijn ervan overtuigd dat de keuze voor het Microsoft-technologieplatform, het ASP.NET Core-framework, ons een solide basis biedt om onze systemen te beschermen tegen potentiële kwetsbaarheden. Het feit dat dit framework ingebouwde beveiligingsfuncties heeft die regelmatig worden bijgewerkt door Microsoft, versterkt onze overtuiging in deze keuze.

Daarnaast vermijden we bewust platforms die mogelijk minder solide beveiligingsmechanismen hebben, zoals PHP. Het gebruik van dergelijke platforms zou betekenen dat we zelf beveiligingsmaatregelen moeten ontwikkelen, wat extra risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid van onze software.

Onze benadering van hosting is gericht op veiligheid en stabiliteit, niet alleen op kostenbesparing. We investeren in een dedicated hostingomgeving die zich uitstrekt over meerdere datacenters, wat de kans op uitval minimaliseert en de beschikbaarheid van onze diensten verhoogt. Bovendien hebben we een multi-server opzet, waarbij onze database server alleen toegankelijk is voor verbindingen binnen ons eigen netwerk, waardoor het risico van externe aanvallen wordt verminderd.

Als onderdeel van onze hostinginfrastructuur hebben we ook aparte servers voor back-ups en voor het bewaren van actuele kopieën van de software. Dit stelt ons in staat om snel te herstellen in geval van gegevensverlies of andere incidenten, en om altijd terug te kunnen vallen op een werkende versie van de software, zelfs als er problemen zijn met de primaire omgeving.

We zetten ons continu in voor de evaluatie en bijwerking van onze beveiligingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de nieuwste bedreigingen en best practices op het gebied van informatiebeveiliging. Bovendien investeren we in bewustmakingsprogramma’s en trainingen voor ons personeel, zodat zij zich bewust zijn van beveiligingsrisico’s en proactief kunnen bijdragen aan de bescherming van BOOQR.

Dit alles draagt bij aan onze missie om de veiligheid van BOOQR te waarborgen en het vertrouwen van onze klanten te behouden zodat er dagelijks op een veilige manier gebruik gemaakt kan worden van onze systemen.

Privacy

Het platform heeft een bewezen trackrecord in webapplicaties die op wereldwijde schaal ingezet worden. De ondersteuning van regelgeving en het naleven van de privacy protocollen zitten daarom ingebakken in het platform. Standaard ondersteunen we zaken als:

  • AVG
  • PCI DSS (voor betaalwijzen)
  • Uitgebreide password policy mogelijk

Continuïteit

BOOQR kan een belangrijke rol spelen in uw organisatie, waarin verschillende systemen samenkomen. De continuïteit en stabiliteit van de applicatie is daarmee van groot belang. Wij passen diverse best-practices toe bij de hosting en doorontwikkeling van uw applicatie. Denk daarbij aan zaken als:

  • “OTAP” structuur (ontwikkel, test, acceptatie, productie)
  • CI/CD pipeline (continuous integration, continuous deployment
  • Test-driven development
  • Automatische UI regressietesten
Scroll to top